O Martině Mičánové

Vystudovala jsem fakultu právnickou na Západočeské univerzitě v Plzni.
Od roku jsem 2005 pracovala v Advokátní kanceláři Nádravský & syn jako advokátní koncipientka.
Od roku jsem 2008 po složení advokátních zkoušek u České advokátní komory tamtéž jako advokátka.
Od roku jsem 2011 otevřela svou advokátní kancelář se sídlem na Lannově třídě v Českých Budějovicích.
Zapsána u České advokátní komory pod ev. č. ČAK 12293

Poskytuji právní poradenství ve všech oblastech práva České republiky se zaměřením zejména na oblasti občanského práva, pracovního a trestního práva, náhrady škody, řešení sporů, přestupků a mnohem více najdete v sekci SLUŽBY.